DS DEVELOPMENT

REALITNÍ KANCELÁŘ / STAVEBNÍ ČINNOST / INTERIÉRY

DS DEVELOPMENT

Posláním společnosti DS – DEVELOPMENT, s.r.o.  je poskytovat komplexní služby v oblasti realit, stavební výroby, zejména realizací staveb rodinných domů, realizací střech a revitalizací panelových domů.

Chceme být spolehlivým a respektovaným partnerem zákazníků, dodavatelů, zaměstnanců a veřejnosti při všech svých podnikatelských aktivitách.

Poskytováním služeb nejvyšší kvality při současné ohleduplnosti k životnímu prostředí a zdraví lidí chce uspokojovat očekávání svých zákazníků i dalších zainteresovaných stran a tím upevňovat svoji konkurenční pozici.

Zásady

V rámci svých činností a jejich neustálého zlepšování klade zvláštní důraz na:

  • kompletní servis zákazníkům a zodpovědné posuzování realizovatelnosti zakázek
  • snahu o maximální uspokojení všech skupin zákazníků při zachování nejvyšší kvality, ohleduplnosti k životnímu prostředí a dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
  • sledování nejnovějších trendů v oblasti stavebnictví a jejich aplikaci v rámci inovací
  • technologických postupů i návrhů staveb

  • používání nejkvalitnějších stavebních materiálů současně bezpečných a ohleduplných k životnímu prostředí
  • respektování zásad trvale udržitelného rozvoje, zejména na optimalizaci zdrojů a prevenci znečišťování, prevenci vzniku pracovních úrazů a poškození zdraví
  • rozvoj společnosti s využitím zásad managementu dle mezinárodních standardů v oblasti kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v souladu s právními předpisy a jinými relevantními požadavky
  • růst odbornosti a motivace všech zaměstnanců a jejich podpora při zlepšování úrovně prováděných činností i vlastní seberealizaci.